1993 בטוח אולי

השנים נזלו, התחלתי קצת להסריח מבירה וחוסר מקלחת, כך ששמחתי להישטף בגל טכנואידי חסר גבול אשר הלם את כל החידושים הטכנולוגיים האחרים. בשנים אלו החלה התופעה הנקראת הרשת הכלל עולמית, world wide web. בעזרת רשת האינטרנט יכולת לשבת בחדר שלך ובאמצעות המחשב האישי שלך לצרוך, לייצר ולהחליף מידע. ומה איתי ? חיכיתי לשטף.

משתתפים:  2unlimited,depechemode,djshadow,oasis
הארות:  0

No comments for בטוח אולי »

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required but not published)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI