1977 lou

 חבורת ההולנדים שהגתה את הרעיון להשתמש באור ולייזר על מנת להפיץ אותי בין הבריות הייתה בטראנס של בדיקות שונות ומשונות, והתחבטה האם כדאי להמציא לי גוף חדש.

חומרים וגדלים שונים נבדקו למעני.
הטכנולוגיה החדשה הבטיחה לדחוס הרבה יותר ממני על שטח פיזי קטן יחסית, בתחילה חשבו שטוב לי עם היקף הגוף של 30ס"מ קוטר שלי אבל הגיעו למסקנה שאף אחד לא ירצה כל-כך הרבה ממני על חתיכה אחת.
איש בשם לו אוטנס היה מי שהחליט שהגיע הזמן לדיאטה רצינית, אחרת משתמשים לא ירצו בי.
הטענה הייתה שהיקפי החדש צריך להיות קטן יותר פיזית, אך לאפשר רק מעט יותר זמן נגינה מהתקליט,

שזה מה שאנשים באמת רוצים.

 

 

משתתפים:  kraftwerk
הארות:  0