2001 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

בעוד אני מסובבת מהצלחת גופי החדש,
קיבלתי טלפון מהתפוח, הקטן דווקא.
מה זה קטן….קטן יותר מקופסת סיגריות.


הגעתי, למה שנראה באותו רגע כמו העתיד.
גלגלנו משו וחשפו בפניי את ביתי החדש.

 
ה ס ת נ ו ו ר ת י   מ א ו ר   ל ב ן .

 
ספק קפצתי, ספק נשאבתי פנימה.
טבעתי בגל הלבן.

 

 

 
הארות:  0