1986 invisible touch

 

86 הייתה מבלבלת משו.
הדיסק, התקליט ואני ניהלנו משולש אהבה ביזארי, אך הצבעים החדשים שלי בהקו דרכי. הדיסקמן פרץ קדימה,בעוד הווקמן החל להינמס.

 

סינדי נסחפת כהרגלה

הארות:  0