1982 Extra Terestial

רצינו להתחיל משו והתחלנו לייצר את החומרים בלאנגנהורן ליד האנובר , גרמניה, בכמויות הולכות וגדלות. הדיסק הראשון שהוצא, ביפן בלבד, היה 52nd street  של בילי ג’ואל, אלבום משנת 78.

נארזתי בקופסאות שנקראו jewel boxes , עד היום לא כ"כ ברור לי מה הקשר בין השם לפלסטיק שחור ושקוף, מחובר באופן מפוקפק, וכל מיני שיניים שנועדו להחזיק את גופי הקליל שלא יברח.בכל פעם שהוציאו אותי החוצה זה נשמע כאילו שחררתי אנחת רווחה קטנה.

 

לורי, עובדת מצטיינת

משתתפים:  billyjoel,michaeljackson
הארות:  0